Daily Archives: 16/03/2016

TGCD – TS Mai Thanh Truyết : Làm Thế Nào Để Giảm Hiện Tượng Hâm Nóng Toàn Cầu

Chương trình được thưc hiện trên Đài Phát Thanh Việt Nam  phát trực tiếp trên 6 tiểu bang tại Hoa Kỳ và trên hệ thống internet tại địa chỉ http://daiphatthanhvietnam.com/. Đồng thời cũng nghe được qua điện thoại tại số … Continue reading

Advertisement

Posted in Diễn đàn, Tài liệu, Uncategorized | Leave a comment