Daily Archives: 22/03/2016

Sông Mekong Đang Lâm Nguy Tác động của sự Phát triển trên Sông, Đồng bằng, và Dân chúng

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Vào thời điểm năm 1999, Trung Cộng đang xây nhiều đập thủy điện trên dòng Mekong cũng như công bố sẽ có dự án xây thêm một chuỗi đập bậc thềm tiếp theo sau đó. … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Tài liệu, Uncategorized | 2 Comments