Daily Archives: 27/03/2016

TGCD – Đỗ Văn Phúc: Hồi Giáo Hoá Ở Âu Châu

                                      Hồi Giáo Hoá ở Âu Châu Điều tất yếu phải xảy ra trong một xã hội tả khuynh, phóng túng. (Bài phát thanh chiều ngày Chủ Nhật 27 tháng 3, 2016 trên Đài Phát Thanh Việt Nam)

Advertisement

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 2 Comments