TGCD(audio) – Nhận định về cái gọi là ” Quốc hội CSVN”

 

Kính mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận với ông Long Điền Vương Văn Giàu với đề tài ” Nhận đinh về cái gọi là Quốc hội CSVN. Chương trình được thực hiện trên Đài Phát Thanh Việt Nam vào ngày thứ bảy 02-04-2016  lúc 14 giờ (giờ miền trung Hoa Kỳ).

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s