Daily Archives: 05/04/2016

Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng tuần lễ từ 27-03 đến 02-04-2016

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư phản đối ƯCV thượng viện Faye Steward tiểu bang Oregon

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: https://tienggoicongdan.com/ Email: md46usa@gmail.com, CDVNHK@gmail.com TEL: (703)980-9425 ; (512)789-0481   April 5, 2016   To: Mr. Faye … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment