Daily Archives: 07/04/2016

ĐVCCTX – Điệp Mỹ Linh: Chỉ còn là kỷ niệm

Posted in Uncategorized, Vui Buồn Thời Chinh Chiến, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

Xã hội Việt Nam đang mục nát, thối rữa, và tàn tạ theo từng giờ

  Joseptuat Theo Triết Học Đường Phố Góc nhìn khác về xã hội Việt Nam Xã hội Việt Nam đang mục nát, thối rữa, và tàn tạ theo từng giờ. Tôi nghĩ chỉ những ai quan tâm đến cải thiện … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment