Daily Archives: 11/04/2016

Tổng kết Quỹ Pháp Lý Minnesota

Quỹ Pháp Lý – Legal Fund for Minnesota Yểm Trợ Cộng Đồng Minnesota Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tổ chức $ 17,318.05 STT Người Ủng Hộ Tiểu Bang Số Tiền Ngày Nhận Check # Paypal# (Đợt … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Tìm hiểu: Thế nào là Contested Convention?

Trong bài này, Chuyện Bên Đường thử tìm hiểu rất sơ lược về trường hợp , nếu một trong hai ứng cử viên Cộng Hòa là Donald Trump và Ted Cruz, cuối cùng không kiếm đủ con số 12 37 … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Bản lên tiếng nhân vụ nhà cầm quyền đàn áp cuộc tuần hành kỷ niệm 10 năm Tuyên ngôn 8406 và đòi tự do cho các tù nhân tại Hà Nội

Khối 8406 Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/ Email: vanphong8406@gmail.com   Sáng 08-04-2016, nhân kỷ niệm 10 năm công bố Tuyên ngôn Tự do dân chủ cho Việt Nam 2006 và thành lập Khối … Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | Leave a comment

Thư phản đối ƯCV Faye Stewart, Oregon

                                  MY TURN NOW, MR. SUPER HUMBUG By Joseph-Julien Nguyen         I doubt that Faye Stewart, a current US Senate GOP candidate and Lane County Commissioner, has ever adequately grown up. Because, if he has, he would not excrete from … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment