CĐNVQGHK – Thông Cáo về việc Tham Dự Hội Thảo Chiến Tranh Việt Nam tại Austin

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
vacusa.wordpress.com
TEL : (703) 980 9425(512) 800-7227
_________________________________________________________________________________
Ngày 15 tháng 4, 2016
Kính gửi quý Hội đoàn, quý Đồng hương Việt Nam Tị nạn Cộng Sản.
 
Thông Cáo về việc Tham Dự Hội Thảo Chiến Tranh Việt Nam tại Austin
 
Kính thưa quý vị,
Trong ba ngày 26, 27, 28 tháng 4, 2016, Trường Đại Học Texas tại Austin và Thư Viện Lyndon B. Johnson sẽ tổ chức một chương trình hội thảo về Chiến Tranh Việt Nam (The Vietnam War Summit) ngay tại Thư Viện LBJ ở Austin, Texas với mục đích tìm hiểu những diễn biến quan trọng trong cuộc chiến về các lãnh vự quân sự, chính trị, truyền thông…
Họ đã mời các diễn giả là những người có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, trong đó có Cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger và một số nhân vật phản chiến như Ngoại Trưởng John Kerry, các nhà truyền thông Dan Rather, Tom Hayden… Đặc biệt có sự mời Đại Sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh đến đọc diễn văn. Phía Người Mỹ gốc Việt, theo bà Amy Barbee, Giám Đốc Điều Hành Thư Viện LBJ, thì có sự tham dự của Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ và ông Tommy Hodinh (tức Hồ Đình Thanh) một doanh gia ở Austin có công ty Mac Rabbit tại Softech Đà Nẵng, Việt Nam.
Do biết tin hơi muộn, chúng tôi chỉ có thể liên lạc với Ban Tổ Chức để phàn nàn và yêu cầu tham dự. Ban Tổ Chức thuận cấp 10 vé với tư cách dự thính mà thôi. Do đó, chúng tôi đã gửi email mời các nhân vật Cộng Đồng trong vùng Texas và lập một đoàn chính thức gồm có: Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Phan Quang Trọng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, ông Châu Kim Khánh, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin, ông Nguyễn Kinh Luân, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant County, Nha Sĩ Chu Văn Cương, Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và ông Đỗ Hạnh, Đài Truyền Hình SBTN/Dallas. Ông Phạm Quang Hậu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas từ chối tham dự vì không kiếm được người đi.
Mục đích tham dự của chúng tôi là chuẩn bị hai bài nói chuyện trong trường hợp được chấp thuận vào giờ chót (1) Nhân cách và tinh thần yêu nước của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, (2) Đại hoạ mất nước của Việt Nam ngày nay.  Hôm nay 15/4/2016, chúng tôi được phúc đáp của Ban Tổ Chức là không có thì giờ để thêm phần trình bày của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi dự trù những câu phát biểu nhằm giải độc các luận điệu xuyên tạc ác ý về Chính phủ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nếu các diễn giả đề cập đến.
Vì đây là môi trường đại học, trong một xứ sở tự do ngôn luận, nên chúng tôi chọn cách đối phó theo chiều hướng thích ứng.
Chúng tôi sẽ tường trình đến quý đồng hương những diễn biến quan trọng trong ba ngày hội thảo.
TUN. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
                      Đoàn Trọng Hiếu
            Trưởng khối truyền thông
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s