Daily Archives: 17/04/2016

Bài nên đọc, đừng bỏ qua !

Dù bạn là ai, cũng nên đọc một lần bài này để sống cho ra sống!Đôi giày mình mang, vừa hay không vừa bản thân mình biết. Hãy mang đôi giày của mình đi trên con đường của mình.

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Tự sát tập thể

Bùi Bảo Trúc Lemming là sinh vật họ hàng rất gần với chuột và sóc sống ở vùng địa cực. Tuy sống gần địa cực nhưng chúng không thèm ngụy trang bằng bộ lông màu trắng để tiệp mầu với … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment