Daily Archives: 18/04/2016

Tháng tư… nghĩa gì

Trần Nhật Phong Năm ngoái cậu làm cuốn phim 40 năm gì đó, đánh dấu 40 năm của người Việt Hải Ngoại, năm nay tháng tư lại đến. Cậu lại muốn làm gì? – Vậy anh muốn em phải làm … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK Phân Ưu cùng nhà báo Hồng Phúc

Posted in Uncategorized | Leave a comment