Daily Archives: 28/04/2016

Tô giới Vũng Áng

  Nhin kỹ “Tô Giới”! Tại sao Tô giới ? Ký bán hồi nào ? Bao nhiêu lâu 99 năm? Vĩnh viễn ?  PVS > Vũng Áng nằm trong huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi nhà máy thép của … Continue reading

Posted in Tài liệu, Tản mạn, Uncategorized | 4 Comments

TGCD – Phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc, Chu Văn Cương và ông Trần Quốc Anh về cuộc hôị thảo ” Thượng đỉnh chiến tranh ViệtNam”

Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn do chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu, người phụ trách chương trình Tiếng Gọi Công Dân của Đài Phát Thanh Việt Nam. Chương trình được thực hiện và phát thanh … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | 1 Comment