TGCD – Phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc, Chu Văn Cương và ông Trần Quốc Anh về cuộc hôị thảo ” Thượng đỉnh chiến tranh ViệtNam”

Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn do chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu, người phụ trách chương trình Tiếng Gọi Công Dân của Đài Phát Thanh Việt Nam. Chương trình được thực hiện và phát thanh vào lúc 4 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ vào ngày 28-04-2016

Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to TGCD – Phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc, Chu Văn Cương và ông Trần Quốc Anh về cuộc hôị thảo ” Thượng đỉnh chiến tranh ViệtNam”

  1. Pingback: Phỏng vấn về Hội thảo Chiến tranh Việt Nam-Đỗ Văn Phúc, Chu Văn Cương và ông Trần Quốc Anh |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s