Tô giới Vũng Áng

 

Nhin kỹ “Tô Giới”! Tại sao Tô giới ? Ký bán hồi nào ? Bao nhiêu lâu 99 năm? Vĩnh viễn ? 

PVS

>

Vũng Áng nằm trong huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi nhà máy thép của Tầu Formosa thải độc tố vào biển làm chết cá hàng lọat suốt từ Hà Tĩnh xuống Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế. Đã có người ngô độc tại Đà Nẵng.

This entry was posted in Tài liệu, Tản mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tô giới Vũng Áng

  1. mpvd1946 says:

    Buồn hay nhục? Đất nước quê hương Việt Nam mà “nghiêm cấm người Việt lai vãng”?

  2. Hình ảnh trên (Tô giới Vũng Áng) là photoshop đó mọi người ơi. Tôi nghĩ người hướng đạo nên hướng con người đến sự trung thực thì tốt hơn.

  3. Tưởng giới thạch says:

    hình ảnh trên là hoàn toàn bịa đặt, photoshop, Tôi trung lập, nhưng các bạn có chính kiến riêng và hướng đến đạo đức thì yếu tố trung thực là rất quan trọng, sao phải bịa đặt để lòe nhân dân làm gì ???????

  4. Pingback: Quê hương Việt Nam đã mất? | CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LẤN VIỆT NAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s