Daily Archives: 30/04/2016

Đến lượt cá chết ở miền Tây

                                 Cá chết hàng loạt trên sông Cái Vừng. Trong khi hàng chục nhà dân nuôi cá trên sông Cái Vừng (ranh giới An Giang – Đồng Tháp) tán gia bại sản, vì thiệt hại hơn 1.000 tấn cá và … Continue reading

Advertisement

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment