Vũng Áng là “lãnh thổ nưóc bạn”.

 Chính CA Vẹm xác nhận tô giới Vũng Áng là”lãnh thổ nưóc bạn”.
Như vậy rõ ràng là những phần Quê hương đang bị bán dần dần cho Tàu để biến những vùng đó là những vùng lãnh thổ Tàu nằm trong nước Việt và bọn Tàu chúng muốn làm gì thì chúng làm và Vẹm phải chấp nhận và bảo vệ chúng!iunnamed.jpg
Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s