TGCD – TS Mai Thanh Truyết: Thảm hoạ Vũng Áng (audio)

Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn TS Mai Thanh Truyết về thảm hoạ Vũng Áng. Chương trình được thực hiện trên Hệ thống Đài Phát Thanh Việt Nam phát trên 6 tiểu bang tại Hoa Kỳ, và trên Internet tại địa chỉ http://daiphatthanhvietnam.com/

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s