Daily Archives: 06/05/2016

Điểm Báo Lề Dân từ 01 đến 06-5-2016

Posted in Uncategorized, Điểm báo lề dân | Leave a comment

Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng tuần lễ từ 01 đến 07-5-2016

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?

                                              Trả lời cô giáo Trần Thị Lam Luật sư Đào Tăng Dực Dẫn Nhập: Bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam được cho là bài thơ gây chấn động trên mạng lưới toàn cầu và có tiềm năng … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment