Daily Archives: 07/05/2016

TGCD – Vũng Áng: mồ chôn đảng CSVN (audio)

Hội luận với TS Nguyễn Phúc Liên. Chương trình được thực hiện trên Đài Phát Thanh Việt Nam http://daiphatthanhvietnam.com/ vào lúc 2 giờ chiều giờ miền trung Hoa Kỳ, ngày 07-5-2016

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Việt Nam đã và đang bị đầu độc như thế nào?

Thằng bạn mình ngày xưa học cùng khoá, nó học rất giỏi . Ra Hà nôi nó lúc nào cũng dẫn đầu trường nên ra trường là nó xin được ở lại Hà nội làm viêc . Tính nó ngang … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Hậu Quả Của Hoa Kỳ Sau Khi Bỏ Rơi Đông Dương.

Tác Giả: Giáo sư Robert F. Turner Trung tâm an ninh Luật Pháp Quốc Gia Đại Học Luật Khoa Virginia & Học Viện Hải Quân. (Trích trong “Những sự thật về Chiến Tranh Việt Nam) Tôi là một sinh viên … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment