TGCD – Vũng Áng: mồ chôn đảng CSVN (audio)

Hội luận với TS Nguyễn Phúc Liên. Chương trình được thực hiện trên Đài Phát Thanh Việt Nam http://daiphatthanhvietnam.com/ vào lúc 2 giờ chiều giờ miền trung Hoa Kỳ, ngày 07-5-2016

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s