TGCD – ” Đất nước mình ngộ quá ….”

Hội luận với ông Bằng Phong Đặng Văn Âu về bài thơ ” Đất nước mình ngộ quá phải không anh” và các cuộc biểu tình tại Việt Nam. Chương trình thực hiện trên Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ Oklahoma ngày thứ bảy 14-5-2016

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s