Daily Archives: 31/05/2016

Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết

  NGƯỜI VIỆT ĐANG LẶNG LẼ CÚI ĐẦU CHỜ CHẾT? Càng ngày, tôi càng thấy người dân Việt Nam, đi vào bước bánh xe đổ của cuộc thảm sát người Do Thái, mà Hitler và bọn độc tài Phát Xít … Continue reading

Posted in Bình luận, Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | Leave a comment