Daily Archives: 17/06/2016

TGCD – Cần tái tổ chức biểu tình đòi môi trường sạch

Hội luận cùng TS Nguyễn Phúc Liên

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Tiến sĩ đây chứ đâu!

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) – Ngay khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt và thảm họa môi trường, nhiều người dân đã đặt câu hỏi: Cá chết, hơn 24 ngàn tiến sĩ ở đâu? Câu hỏi (rất chính … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Điểm Báo Lề Dân từ 11 đến 17-6-2016

Posted in Uncategorized, Điểm báo lề dân | Leave a comment