NVDHN – Tại sao CSVN công bố nguyên nhân cá chết sau khi Formosa đã nhận tội

Đoàn Trọng Hiếu và GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Advertisements
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s