Daily Archives: 16/07/2016

Dallas- 07-7,2016 – Vụ phục kíck bắn giết 5 cảnh sát da trắng bởi một sát thủ da đen

GS Trần Thủy Tiên ♥ From left, Lorne Ahrens, Michael Krol, Michael J. Smith, Brent Thompson and Patrick Zamarripa were 5 Dallas Police Officers killed in Dallas

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

TGCD – Hội luận với BĐQ Huỳnh Văn Của về vấn đề ” Truy bức Thương Phế Binh VNCH”

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment