Daily Archives: 19/07/2016

Trước họa mất nước

 (Nguồn:  FB/Hong Thuy Pham posted 16-07-2016, 22:00 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1653655508288874&id=100009333214446) Chuyện của Một Gia Đình Cộng Sản gộc. Hồng Thúy sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ông bà nội ngoại của HT đều tham gia các hoạt … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment