Daily Archives: 23/07/2016

TGCD -Nhận định về Đại Hội Toàn Quốc của Đảng Cộng Hoà

Hội luận giữa Đoàn Trọng Hiếu với ông Đỗ Văn Phúc ngày 23-7-2016 trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam-Oklahoma

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment