TGCD -Nhận định về Đại Hội Toàn Quốc của Đảng Cộng Hoà

Hội luận giữa Đoàn Trọng Hiếu với ông Đỗ Văn Phúc ngày 23-7-2016 trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam-Oklahoma

Advertisements
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s