Daily Archives: 25/07/2016

Những món nợ khó trả

Biểu ngữ quảng bá Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 10 được treo trên một xe truck trước chợ Hòa Bình, Garden Grove. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt) Tạp ghi Huy Phương (Nhân Đại Nhạc Hội … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment