Daily Archives: 10/08/2016

Trump – Khan – Putin: Sự Thật

Vũ Linh …sách lược tranh cử của ông Trump là cố tình khích động khối cử tri da trắng… Cách đây khá lâu, cột báo này có bàn về việc truyền thông dòng chính (tạm viết tắt là TTDC, quý … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Khi Wikileaks phục hận

     Tay tin tặc lừng danh thế giới là ông Julian Assange đã một thời làm chấn động toàn cầu về những tin BÍ MẬT của những nước Tây phương, nhứt là Mỹ bị BẬT MÍ. Kết quả là anh … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment