Daily Archives: 17/08/2016

Bà chủ tịch “Quốc hôi” CHXHCNVN

Coi vậy mà làm chủ tịch cái quốc hội bù nhìn của nước Cộng Hủi Xạo Hết Chỗ Nói (CHXHCN) Việt Nam không phải là dễ. Dù công việc quan trọng nhất chỉ là gật đầu những khi không ngủ … Continue reading

Posted in Phiếm luận, Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment