Daily Archives: 23/08/2016

Đôi điều với Mai Tú Ân: cần gì phải sợ

http://boxitvn.blogspot.com Nguyễn Đình Cống Trang Bauxite ngày 21/8 đăng bài của Mai Tú Ân (MTÂ)  «Viết cho con gái – Cha sợ hãi lắm». Đầu tiên MTÂ mô tả nỗi sợ kinh khủng bị cường quyền bắt sống, tù đày, … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Khi chức tước là hàng hóa

https://www.danluan.org Việt Thắng Theo FB Việt Thắng Tại sao chức tước lại biến thành hàng hóa? Vì người dân chẳng có quyền gì khi bầu chọn hay giám sát quyền lực của hệ thống chính trị hiện thời. Tôi tin … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Một đóa hoa (nhầu) cho người ngã ngựa

http://www.danchimviet.info Tác giả: Tưởng Năng Tiến                                                                     Gian nhân hiệp đảng Nhật ký Vương Trí Nhàn, ghi ngày 14 tháng 8 năm 1979, có đoạn vô cùng xúc cảm. Đọc mà không ứa nước mắt (chắc) cũng ứa gan: “Các … Continue reading

Posted in Phiếm luận, Uncategorized | Leave a comment

‘Bún bò Huế’

                             Một tô bún bò Huế. (Hình: Wikipedia.org) Tạp ghi Huy Phương. “… Cha mạ ơi! Tụi hắn đem bán cả biển, rừng, đất đai của tổ tiên chưa đủ lòng tham, chỉ còn một món ăn quê hương nghèo khó nghìn … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment