Daily Archives: 10/09/2016

Chia để trị của CSVN

Long Điền Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã thành công trong việc cai trị Việt Nam trên 70 năm kể từ ngày “Cướp chánh quyền” trong tay chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim ngày … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Biến cơ sở Tôn giáo thành nơi hoang tàn, đổ nát

http://www.tinmungchonguoingheo.com GNsP (09.09.2016) – Hòa thượng Thích Không Tánh, Viện chủ Chùa Liên Trì, tố cáo nhà cầm quyền điều động các sư quốc doanh và cho người giả dạng phật tử thực hiện các nghi lễ cúng Phật, tự … Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment