Daily Archives: 21/09/2016

Tiến trình Bắc thuộc lần thứ 5 của Trung Cộng

TS.Mai Thanh Truyết 1. Cuộc di dân Tàu vào Việt Nam Trước năm 2008, người Tàu khi vào Việt Nam được miễn nhiễm visa (hộ chiếu) và có thể di chuyển tự do trong phạm vi miền Bắc mà thôi. … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Phân ưu cùng gia đình chiến hữu Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment