Daily Archives: 23/09/2016

Phân Ưu cùng gia đình tu sĩ Thái Hòa

Nhận được tin buồn Tu Sĩ THÁI HOÀ Thế danh LÊ VĂN NUI Cựu Hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Tiên Khởi Hải Ngoại Sanh năm 1925 (Ất Sửu) Long Xuyên Việt Nam Đã từ trần lúc 01 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment