Phân Ưu cùng gia đình tu sĩ Thái Hòa

vocungthuongtiec

Nhận được tin buồn
Tu Sĩ THÁI HOÀ
Thế danh LÊ VĂN NUI
Cựu Hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Tiên Khởi Hải Ngoại
Sanh năm 1925 (Ất Sửu) Long Xuyên Việt Nam
Đã từ trần lúc 01 giờ 25 chiều ngày 21 tháng 09 năm 2016 (nhằm ngày 21 tháng 08 năm Bính Thân)
Tại tư gia, Phường Mỹ Phước, Quận Châu Thành, Angiang Việt Nam
Hưởng thượng thọ 92 tuổi
Thành kính chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh người quá cố sớm siếu thoát nơi Tịnh Độ
Thành Kính Phân Ưu
Gia đình Nguyễn Văn Tần , Virginia
Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s