Daily Archives: 02/10/2016

Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an quân đội tháo chạy

Ngư dân Hà Tĩnh chiếm được lĩnh bức tường thành bao quanh Formosa. Ảnh: Giới Trẻ Dũ Yên

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment