Daily Archives: 03/10/2016

Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an quân đội tháo chạy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ai sợ ai?

Trần Trung Đạo (Danlambao) – Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu và phong trào chống Formosa tại Kỳ Anh cách nhau tròn 60 năm. Đó một chặng đường lịch sử đầy hy sinh, xương máu nhưng chỉ vì một mục đích tự do, … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment