Daily Archives: 14/10/2016

Donald Trump – Mãnh Hổ Địch Quần Hồ!

Huỳnh Quốc Bình Có người nói với tôi rằng ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện nay giống như hình ảnh “Mãnh Hổ Địch Quần Hồ”, tức một con hổ khỏe mạnh đang bị vây bởi một bầy … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment