Daily Archives: 17/10/2016

Tường thuật hơn 1000 ngư dân huyện Quỳnh Lưu gửi đơn khiếu nại

11 giờ 20: Cảnh sát giao thông ngăn cản và yêu cầu Đoàn cha Nam qua địa phận Hà Tĩnh để giải quyết nhưng cha từ chối. Cha Nam phản hồi rằng, sẽ đợi Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wikileaks về Hillary Clinton

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment