Đức Cha Nguyễn Thái Hợp đi thăm đồng bào lũ lụt.

Inline image 1

Inline image 2
Inline image 3
Nhiều người não ngắn cứ bảo là không thấy các linh mục đi thăm đồng bào miền Trung bị lũ lụt, thực chất với những người như vậy tôi không quan tâm và chẳng buồn phải nói. Nhưng tôi Post lại những tấm hình của đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, để cho những ông to hơn thấy, khi có những việc xảy ra với con dân của mình thì các linh mục luôn đi đến với từng người con của mình, chia sẻ những mất mát với bà con.
Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
Không như các nhà cầm quyền VN, các ông chỉ ngồi 1 chỗ các ông phán và khi lũ đã hết, nước đã rút thì họa lắm các ông mới dám mò mặt đến, mọi người không tin mai mốt báo đài trong nước sẽ đồng loạt đưa tin ông này về, bà kia về cho xem.
This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s