Hãy vùng lên phá tung xiềng xích

Nguyên Thạch (Danlambao) – “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” – Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi. 
 
Chính nghĩa sẽ chiến thắng hung tàn. Người cộng sản và đặc biệt là bọn côn an, họ như đám thiêu thân lao vào lửa và tự hủy diệt. Càng tàn bạo thì con đường đi đến tự hủy càng sớm. Chống lại dân, đi ngược với ý nguyện của dân là tự sát, có thể người cộng sản vẫn biết thế, tuy nhiên, vì hãnh tiến, vì quá tự tin vào bạo lực mà họ ngày càng bị sa lầy vào tội ác để đến một lúc phải đối diện với sức dân như triều cường cuốn trôi họ đi thì họ mới hoảng hốt, nhưng đã muộn.

 
Mau đứng dậy thoát vòng nô lệ 
Dân đã rõ, ai là những tên phản bội
Ai là Việt gian
Ai quì gối đê hèn
Ai là quân cướp cạn
Ai uống máu dân đen
Bộ chính trị
Trung ương đảng
Là tập thể những tên hèn bán nước.
Chúng đã gây bao khốn khổ, bao lầm than… khiến dân ta xuôi ngược
Chạy kiếm từng đồng
Bữa được bữa không!
Trong khi bọn chúng biệt thự rượu ngon… xe đỏ, xe hồng
Quyền, tiền thu gọn… lại thêm cuồng ngông hống hách.
Ai?
Chúng ta đã rõ, giờ phải vùng lên khử sạch
Bộ chính trị, Trung ương đảng là ách vong nô
Mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính tên Hồ
Đã du nhập thứ tam vô khốn nạn.
Chính chúng là những thằng đem nước, đem dân dâng bán
Là những tên Thái thú triều đại Hán dã tâm
Chính chúng là những tên đồ tể dồn dân vô ngục tối giam cầm
Là lạc hậu
Là khốn khổ
Là hờn căm thù hận!.
Cuộc chiến hôm nay
Toàn dân xung trận
Chống ngoại bang xâm lấn quê cha
Vạch mặt điểm tên những kẻ nội thù đã bán đứng sơn hà
Chính chúng là bọn Việt gian tà ma quỉ dữ.
Trận chiến này, ta quyết không tha thứ
Khối hận căm đã tồn trữ bao năm
Hãy vùng lên phá tung xiềng xích giam cầm
Dựng cách mạng cho ngàn năm thế hệ
Không
Triệu lần không
Chúng ta không là giun dế.
*
Hãy vùng lên phá tung xiềng xích
Vùng đất Mẹ hôm nay đã mất
Con dân mau tỉnh giấc ngủ vùi
Lạc loài, đời có gì vui?
Muôn dân thống khổ ngậm ngùi vong nô
Ngàn dông tố nước Hồ vẩn đục
Lũ mùa Thu nước đục về đây
Cuộn dân vào bể đọa đày
Trời cao ngút chín tầng mây có buồn?
Tiếng than thở… lệ tuôn đẫm gối
Năm lại năm, tiếp nối lầm than
Vu vi thoáng giấc mộng vàng
Bởi đường chìm ngập trái ngang phủ đời
Nguyện Phật Chúa đây lời than thở
Thượng Đế ơi, đành nỡ lặng thinh?
Dân tôi đầy những cực hình!
Bao năm tù ngục, biết vinh đâu tìm?.
Dân sao mãi lặng im cúi mặt?
Ngàn năm xưa thuộc Bắc nô Tàu
Ngàn năm nối tiếp về sau
Tội tình thế hệ, nỗi đau lưu đày…
Lũ Thái thú tiếp tay gian ác
Đất biển đảo ải thác đem dâng
Dân đen thống khổ vô ngần
Đảng biến cả nước cùng bần để cai.
Thôi cúi mặt canh dài mê ngủ
Đấu tranh giành Dân Chủ Tự Do
Độc Lập Nhân Bản ấm no
Xóa tan thể chế xin cho độc tài…

Đứng vùng lên anh tài hào kiệt
Mau cứu nguy nước Việt suy vong
Toàn dân nối chí Diên Hồng
Phá tung xiềng xích cùm gông đọa đày.

Giặc đến đây bủa vây tứ phía
Bọn tham quan giòi đỉa thành đàn
Hận thù, quốc phá, gia tang!
Quê hương một dải điêu tàn thảm thương

Lời Mẹ gọi lên đường quyết chiến
Còi giục vang thề tiến không lui
Ngoại xâm chùn bước phải lùi
Độc tài ngã gục, niềm vui khải hoàn.

Hãy ngẩng mặt đàn con nước Việt
Thề hy sinh, nào tiếc tấm thân
Ra tay khi Tổ Quốc cần
Ngàn năm ngời sáng giống dân Lạc Hồng.

This entry was posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s