Kính mời tham dự ra mắt phim tài liệu Hồn Tử Sĩ – Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà

 

KÍNH MỜI THAM DỰ VÀ XIN PHỔ BIẾN
PHIM TÀI LIỆU CỦA VIETNAM FILM CLUB
                               

                      HỒN TỬ SĨ – NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒATẠI OKLAHOMA

Thời gian: 2:00PM –  Chủ Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2016
Địa điểm: 
Cao Nguyen Super Market Center
2668 N. Military Ave.
OKC, OK  73106

Liên lạc:TẠI CALIFORNIA

THIỆP MỜI

 

Trân trọng kính mời Quý Chiến Hữu QL.VNCH

và Đồng Hương quang lâm tham dự buổi giới thiệu DVD:

HỒN TỬ SĨ

NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ

Thời gian: 1:00PM -Chủ Nhật 13 tháng 11-2016.

Địa điểm: Westminster Civic Center

8200, Westminster Blvd., Westminster, CA 92683

 

Nhóm Vietnamfilmclub đến từ Washington DC:

UYÊN THAO- CHU LYNH- TRỊNH BÌNH AN

 & Ban Tổ Chức:

TRẦN PHONG VŨ: (949) 485-6078– HUY PHƯƠNG: (949) 241-0488

NGÔ CHÍ THIỀNG (714) 548-2141. NGỌC ĐAN THANH (714) 454-6171

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s