Video tài liệu nhiều tập của Vietnam Film Club

Vietnam Film Club
6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150
www.vietnamfilmclub.org
vietnamfilmclub@aol.com
703-971-9178  

Kính gởi Quý Đồng Hương,

Vietnam Film Club vừa hoàn tất 4 tập của bộ phim tài liệu nhiều tập và đã phổ biến trên Youtube theo các Link dưới đây:

Tập 1: Nhân Văn Giai Phẩm

Tập 2: Cải Cách Ruộng Đất

Tập 3: Thảm sát tại Cai Lậy

Thảm sát Mậu Thân tại Huế


Vietnam Film Club sẽ phát hành bộ phim tài liệu này bằng DVD sau khi hoàn tất tập cuối cùng.

Chúng tôi cũng chờ đợi với lòng biết ơn Qúy Đồng Hương sẽ xây dựng cho bộ phim, bằng cách cung cấp thêm tài liệu, giới thiệu thêm nhân chứng, hoặc chỉ ra những sai sót về nội dung, tài liệu, kỷ thuật, để khi chính thức phát hành, cuốn phim đạt được tính xác thực, hy vọng làm nguồn tài liệu nghiên cứu cho các thế hệ đi sau.

Mọi đóng góp xây dựng cho bộ phim này, xin liên lạc:

vietnamfilmclub@aol.com
Điện thoại: 703-971-9178

Trân trọng thông báo và cảm tạ Qúy Đồng Hương

Vietnam Film Club
Chu Lynh, Editor

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s