Daily Archives: 24/10/2016

Tại Sao Bầu Cho Ông Trump Là Cách Lựa Chọn Tốt Về Đạo Đức?

Professor Wayne Grudem Blogger Hành Trình dịch sang Việt Ngữ Bây giờ ông Trump đã được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, tôi nghĩ việc bầu cho ông Trump là sự chọn lựa tốt về đạo đức. Chúng ta … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | 1 Comment

Không bầu cho Hillary&Hãy dồn phiếu cho Trump

  Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 20.10.2016 Web : http://VietTUDAN.net Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu       Sắp tới ngày Bầu Tổng Thống Mỹ, chúng tôi đưa ra những NHẬN … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Học sinh hát bài ” Việt Nam Tôi Đâu” giữa lớp học

Posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized | Leave a comment