Cơ quan FBI mởi lại cuộc điều tra về Email server của bà Hillary Clinton

Đỗ Văn Phúc

Ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton vẫn chưa thoát nạn. Bà có thể sẽ bị câu lưu. Chỉ còn mười ngày là đến ngày bầu cử, Giám độc FBI là James Comey đã loan báo ông sẽ mở lại cuộc điều tra hình sự về việc bà Clinton sử dụng server riêng tại nhà để gửi và nhận emails. Quyết định này của ông Comey là do sự phát giác mới đây những emails quan trọng có liên quan đến cuộc điều tra. Ngày 28/10/2016, ông đã gửi thư đến 8 Dân Biểu Chủ tịch các Ủy ban liên hệ và giải thích lý do như trên. Thư đính kèm:

Bộ Tư Pháp
Cơ Quan Điều Tra Liên Bang
Ngày 28 tháng 10, 2016
 
Kính gửi: Quý vị Dân Biểu: Richard Burr; Charles Grassley, Richard Shelby, Ron Johnson, Devin Nunes, Robert Goodlatte, John Culberson, và Jason Chaffetz.
 
Kính thưa quý vị,
Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội lần trước, tôi đã nêu ra cơ quan FBI đã hoàn tất cuộc điều tra về server điện thư của bà Bộ trưởng Ngoại gaio Clinton. Nay đã có them những khám phá mới, tôi viết thư này để đóng góp them vào cuộc điều trần vừa qua.
Cơ quan FBI vừa biết them có nhiều emails có liên quan đặc biệt đến cuộc điều tra. Tôi xin thông báo rằng nhóm điều tra đã báo cáo cho tôi hôm qua và tôi đồng ý rằng FBI sẽ tiến hành them những bước mới để cho những điều tra viên duyệt lại tất cả các emails xem có những thư nào có chứa đựng nội dung phân loại mật hay không; cũng như để đánh giá lại cuộc điều tra của chúng tôi.
Tuy rằng FBI chưa biết được những tài liệu này có thật quan trọng không, và tôi cũng không thể biết được sẽ kéo dài trong bao lâu, tôi thấy cần phải cập nhật đến quý Ủy ban về những cố gắng của chúng tôi.
Trân trọng
James B. Comey
Giám Đốc FBI
Comey-800x1023.jpg
This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s