Tìm bạn cựu tù

Tìm cựu tù: Nguyễn Phú Hải
Năm 1977 từ trại giam Đại Lợi Chuyển về T 20, thành Gia Định
Từng chung phòng với Nguyễn Đình Toàn
Anh ở đâu liên lạc
Nguyễn Thanh Khiết 
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s