Viêt gian tại Attlanta

Kính thưa Quý Đồng hương TB Georgia,
Bản (attached) bằng tiếng Anh  là Thư Mời của Ủy Ban Nhân dân TP Hồ chó Minh mời Lê TùngVõ Dương về Saigon họp với chúng để xúc tiến việc đầu tư và phát triển thương mại của bọn Tư bản đỏ tại hải ngoại
Lê Tùng và Võ Dương nằm trong nhóm bảy thương gia (Thất nhân ban) do Minh H  cầm đầu mà trong nhiều năm qua đã dùng chiêu bài Đoàn kết-Hợp nhất cộng đồng để đánh phá tiêu diệt Cộng đồng Người Việt Quốc Gia GA hầu mong thành lập một cộng đồng duy nhất do nhóm thương gia có quan hệ làm ăn mật thiết với việt cộng cùng đám du sinh con cháu tư bản đỏ vào nắm quyền lãnh đạo cộng đồng để rồi từng bước hòa hợp hòa giải với việt cộng.

Mặc dù chúng đã dùng mọi thủ đoạn đánh phá tiêu diệt cộng đồng NVQG nhưng vẫn thất bại nên tết Bính Thân vừa rồi chúng bày trò bịp bợm Tổng tuyền cử để nặn ra một cộng đồng thứ ba do tên Jhonn Nguyễn – Hồ Nhất Anh cầm đầu, hành động này đã gây thêm phân hóa và chia rẽ cộng đồng nên đã bị các Tôn giáo, các Hội đoàn và hầu hết Đồng hương tẩy chay phản đối.
Lâu nay chúng tôi đã biết rõ âm mưu đen tối của nhóm này nhưng không có bằng chứng, nay tình cờ phát hiện được thư mời 2 tên trong nhóm bảy thương gia (Thất nhân ban) về họp với Việt cộng tại Saigon, nên chúng tôi xin phổ biến đến đồng hương suy gẫm, thẩm định và cảnh giác đề phòng .
                                                                                Atlanta, ngày 18 tháng 10 năm 2016
                                                                                  Ủy Ban chống Việt cộng nằm vùng
Subject:Thư VC mời bọn nằm vùng tại Atlanta
index
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s