Chúng Ta&Thời Cuộc – Hội luận”Hậu Bầu Cử 2016″

Nhà văn Hải Triều – GS Ngô Quốc Sĩ – BĐQ Đoàn Trọng Hiếu – Huỳnh Quốc Bình

Advertisements
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Chúng Ta&Thời Cuộc – Hội luận”Hậu Bầu Cử 2016″

  1. TQDDTN says:

    Cám ơn anh Huỳnh Quốc Bình đã điều khiển buổi nói chuyện rất thành công và GS Ngô Quốc Sĩ, nhà văn Hải Triều, BĐQ Đoàn Trọng Hiếu cho quý thính giả một cuộc hội luận thú vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s