Tìm chiến hữu

Thưa quý vị,

Bác Sỹ Nguyễn Dương, Cựu Y sĩ Trưởng Trung Đoàn 14, Sư Đoàn 9 BB cần tìm kiếm :

  Ông Đại úy Hoà: chỉ huy Giang Thuyền (Duyên Đoàn???) ở Trà Vinh
  (Vĩnh Bình) circa 1969-1971  
  
  

  Chuẩn úy Hồ Trọng Giao (có em là Hồ Trọng Bích), tin cuối cùng đã
  thoát được ra tới trại Songkla (Thailand).

Quý vị nào biết tin tức về Ông Đại Úy Hòa (HQ) và Ông Hồ Trọng Giao, xin liên lạc về

         Bác Sỹ Nguyễn Dương,   Email : jaimarre7@gmail.com.

Xin cám ơn quý vị.

Thân kính

Nguyễn Văn Tần – HTD

This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s