Tạp Ghi: Vài Suy Nghĩ Về Những Cáo Buộc Đối Với Ông Donald Trump

Nguyễn Kinh Luân
Chào mi người,
 
Bà Hillary Clinton cng vi Đng Dân Ch và đám thiên t luôn ra rả cáo buộc ông Donald Trump là xenophobia (Xenophobia is defined as an irrational fear of foreigners or of anything foreign. An example of someone with xenophobia is a person who is fearful or hateful of recent immigrants.), racist, sexist, ăn tc nói phét v.v. lúc ra tranh c TT. Bn chúng được s tiếp tay ca gii truyn thông ….chó chết như CNN, NY Times, Washington Post, MSNBC, NY Daily News, Dallas Morning News,  v.v. S tht ra sao? Chúng ta hãy nhìn li nhng gì ông Donald Trump đã và đang làm và so sánh với các cáo buộc mà người ta đang trong lên đầu ông ta:

 
1. Cáo buộc từ bà Hillary Clinton: “Xenophobia”: Ngun gc ca ông Trump là dân di dân. Hai người v ca ông Trump cũng là dân di dân. Vy lý do nào ông Trump li ghét s dân di dân? Có phi vì ông ta không chp nhn đám di dân lu (có khong 11 ti 12 triu di dân lu trên đt HK), đc bit đám di dân lu ti phm, nên bà Hillary và đng bn cng vi đám truyn thông chó chết đã b cong ý ca ông Trump đ v hình dáng mt ông Trump là xenophobia, không xng đáng làm TT HK. 
 
2. Cáo buộc ông Donald Trump kỳ thị: Ông Trump có kỳ th chng tc không? Quý v hãy nhìn tm hình ông Trump tiếp đón ông Robert L. Jonhson, sáng lp viên BET và li kêu gi ca ông này đi vi dân da đen là hãy cho Trump mt cơ hi. Như vy có đ chng minh là cái huyn thoi k th chng tc mà người ta gán cho ông Trump là không đúng hay chưa? Còn na, Dr Ben Carson, mt bác sĩ da đen chuyên khoa gii phu óc cũng được mi vào Ni Các đ lo v mt HUD (Housing and Urban Development). K th chng tc mà làm vy sao?
 
3. Mi đây chuyn ông đ c ba ph n có tiếng là “strong women” vào Cabinet ca ông ta, bà Nikki Haley, US Ambassador to the UN, và bà Betsy DeVos, Secretary of Education và bà KT McFarland, National Security Adviser, đã được nhiu người tán thưởng. Xin nói thêm, bà Nikki Haley là người M gc n và đã tng ch trích Trump trong các cuc bu c sơ b ca Đng Cng Hòa. Nếu ông là sexist hay thù dai, thù vt thì ti sao ông ta li chn các người ph n này?
 
4.   Thói quen ăn tc nói phét thì hu như người đàn ông bình thường nào cũng có (xin loi tr các bc chân tu) trong lúc trà dư tu lu. Cá nhân chúng tôi cũng không qua cái tm thường này. Có điu chúng tôi may mn là không có thng bn nào đem nhng chuyn “ăn tc nói phét” ca tôi ra trình làng. Tiếc là ông Trump không được may mn như vy. Ông gp phi thng bn phn bi bán đng ông ta đ đt được mt cái gì đó. Tóm li, nhng ông nào, anh nào t nhn mình chưa ln ăn tc nói phét thì hãy ném đá ông Trump.
 
 
5. Cui cùng, dù bà Hillary Clinton và Đng Đân Chủ cng vi đám truyn thông chó chết c gng v hình tượng mt ông Trump đy đ thói hư tt xu nhưng vn không làm lay chuyn được lòng dân. H đã đi bu cho ông Trump đ chng minh h đã quá chán ngán sau 8 năm dưới triu đi ca TT Obama. H cũng dư biết nếu thêm 4 năm ca Hillary Clinton tiếp ni triu đi Obama thì đt nước s v đâu. 
 
Tuy nhiên, phe dân ch vn không chu chp nhn kết qu cuc bu c và h đã ni lon. Họ đi phá làng phá xóm ở Portland, Oregon. Họ đòi tách ra khỏi Liên Bang Hoa Kỳ như ở California. Họ biểu tình chận đường ngoài high way (có một người biểu tình bị xe cán gần chết). Đám sinh viên một trường đại học ở miền Bắc Mỹ quyết định  không treo Mỹ vì cho là lá cờ này tượng trưng cho “bigotry, hatred and oppression”. Thật là ngây thơ làm sao! H mit th nhng người b phiếu cho ông Trump là ngu dt, đc ác, k th chng tc v.v. H quên rng trong s nhng người h chi bi mit th có nhng người các tiu bang như Pennsyvania, Michigan, Wisconsin và mt s tiu bang khác vốn có truyn thng bu cho Đng Dân Ch nhưng ln này li bu cho ông Trump. Mt điu nghch lý (mà hp lý vi phe Dân Ch) là lúc các c tri nhng tiu bang này bu cho ng c viên Đng Dân Chủ, Barrack Obama thì không sao. Ln này h chuyn phiếu cho ông Trump thì t nhiên b chi là ngu dt, đc ác, k th v.v. 
 
Rõ ràng là phe dân ch (c tình không viết hoa) mi là đám người ngu dt, ích k, đạo đức giả, ming lưỡi đc ác, đc tài, l lm, mt dy, không tôn trng lut chơi và d ni lon khi s vic không đi theo ý ca h.  
 
Tht ma mai làm sao khi mà đng mang tên là Đng Dân Ch nhưng đng viên li hành x không có chút nào gi là dân ch. H toa rp nhau đ “chơi” luôn ông Bernie Sanders vì ông này cùng ra tranh c trong ni b đng đi nghch vi bà Hiilary Clinton. Chc mi người còn nh chuyn bà Brazile, mt hp tác viên ca hãng truyn thông CNN đã chuyn câu hi (ca đài CNN) cho bà Hillary Clinton trước cuc tranh luân gia bà Hillary và ông Bernie xy xa. Và sau cùng đ thưởng công cho bà Brazile, h đã cho bà ta chc vịCh Tch Đng Dân Ch.
Trong ni b đng mà còn như vy thì hung chi người ngoài.
 
S thay cho cái gi là Đng Dân Ch!
This entry was posted in Bình luận, Tản mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s